Websiteadressen van de andere scholen die je kan bezoeken staan hieronder in de tabel. 
Je kan er misschien een interessant verslag lezen over een project dat in deze school is gedaan en waar leerlingen over vertellen. Ook leuke foto's van uitstappen zijn te bekijken.

Je klikt enkel op het website-adres van de school en je wordt meteen verbonden.

Vrije Basisschool Monnikenhofstraat Berendrecht

www.debrenne.be

Vrije Basisschool Maria Boodschap Luchtbal

www.mariaboodschap.be

Vrije Basisschool Sint-Aloysius 

www.sintaloysius.be

Vrije Basisschool Moza´ek

www.gvbsmozaiek.be

Vrije Basisschool De Zevensprong

www.7sprong.be

Vrije Basisschool Mikado

http://education.skynet.be/mikado

Vrije Basisschool Noordland Zandvliet

www.noordland.com

Leefschool Toverbol

Vrije basisschool De Kleine Jacob

www.dekleinejacob.be

Vrije basisschool Lentekind

http://education.skynet.be/lentekind

Vrije basisschool Heilig Hart en PiusX

www.gvbsheilighart.be

Vrije basisschool De Vuurtoren

www.de-vuurtoren.be

Ict-werking

www.ict-cks.be